My Name is Khan | Film

Aşağıdaki yazıyı üniversitedeyken “Özel Eğitim” dersimize giren hocamızın isteği üzerine yazmıştım.
Bu flmi izleminizi tavsiye ederim.Filmle birlikte birçok şeyi öğreneceksiniz ya da düşüneceksiniz ?
Bu yazımda filmin Sosyolojik Boyutu ve Asperger Sendromuna değinmeye çalıştım.

Keyifli okumalar.

 

Hindistan’da küçük bir yerleşim birimi.Burada iki oğluyla yaşayan bir anne.Geçimlerini terzilik yaparak sağlamaktadır.İslam dinine inanmaktalar,Müslümanlar.Çocuklardan biri hasta.Annesi tarafınfan doktora götürülmüş; ancak neyi olduğunu ona sormamış.Doktor da söylememiş.

Bu çocuğun adı Rizvan Khan.Rizvan farklılığın dolayı okulda arkadaşları arasında farklı ve hor görülmektedir.Çünkü insanlarla iletişim bozukluğu yaşamaktadır.Diğer insanlar gibi duygularını göstermemektedir.Kendisini kıskanan kardeşini (Zakir)  kastederek “Zakir şanslıydı,ağlayabiliyordu.” demesi O’nun bu durumunu ifade etmiştir.

Rizvan annesi tarafından çevrede tanınan bir adamın Wadia’nın yanına verilir.Rizvan kendisne öğretilen herşeyi yapabilme becerisine sahiptir.Waida’nın evinin bulunduğu yeri su basınca Rizvan buna bir çare bulur.Sonrasında ise çevresinden çok ilgi görmeye başlar.

İleri ki yıllarda annesinin ölümü üzerine ABD’ye kardeşi Zakir’in yanına gider.Kardeşi  de kendisi gibi müslüman psikoloji eğitimi veren bir kadınla evlenmiştir.Adı Hasina’dır.

Hasina,Rızvan ile ilk tanışmalarından itibaren O’nda bir değişiklik olduğunu farketmiştir.Rizvan’a Asperger Sendromu teşhisini koyan ise ilk olarak Hasina’dır.Hasina,Rizvan ile ilgilenmeye başlar.Oysa ki Rizvanı çevreye adapte etmek kolay olmayacaktır.

Asperger Sendromu’nun tipik özelliklerini Rizvan göstermektedir.

Bunlar özellikler : Yeni çevreye ,yeni yüzlere uyum sorunu,gürültüden ve sarı renk’ten nefret etmek gibi.

Hasina,Rizvan’ı Amerikan Otizim Derneği’ne götürür.Oradaki ilgililer,Rizvan’ın durumunun diğer Asperger Sendromlu bireylerden daha iyi olabilceğini söyler.

Buradan şu anlamı çıkarmak mümkündür.Tüm Aspergerli bireylerin derecesi farklılık gösterebilir.

Aspergerli olan Rizvan Khan, insanlarla göz teması kuramamakta,bir kelimeyi  fazla tekrar etmekte,fiziksel temastan kaçınmaktadır.Ayrıca takıntıları da oalabilmektedir.

Örneğin,soyadı dile geldiğinde vurgu yaparak birkaç defa tekrarlar:”Khan,Khan,Khan”şeklnde..

Bir diğer özellikleri ise kelimeleri mecazi değil gerçek anlamları ile algılamaları ve yorumlamalarıdır.Yalan söylemezler.

Film’den bir örnek: Kardeşi Zakir’in güzellik malzemelerini satarken yalan söylemez, ilerde evleneceği kadın olan Mandira ‘da onun bu özelliğini çok sever.

Bir başka örnek:Mandira ile misafirliğe giden arkadaşlarının yapmış oldukları tavuk yemeğini beğenmediğini açıkça söyler.

Mandira,güzellik salonunda çalışan,ileri ki dönemde kendi yerini açan,bir çocuk sahibi,Hintli boşanmış bir kadındır.Hindu inanışına sahiptir.Çocuğunun adı ise Sam’dir. Rizvan’ın satış yapmak için geldiği bu güzellik merkezinde tanışırlar.Rizvan’ın görünen hareketlerinden ve dürüstlüğünden etkilenir.Rizvan’da aşık olmuştur.

Asperger Senromlu insanların duygularını açıkça ifade edemediğini söylemiştik.Rizvan için de böyledir. Mandira ‘ya olan sevgisini doğrudan ,”benimle evlenir misin ?” diyerek göstermektedir.

Rizvan,Mandira ile evlenmek istediğini kardeşine söyler.Zakir karşı çıkar.Çünkü Rizvan İslam,Mandira ise Hindu inanışına sahiptir.

Burada bir noktaya daha değinmek gerekir.Aspergerli insanların hafızası çok kuvvetlidir.Bir kitabı veya okudukları ya da gördükleri birşeyi unutmazlar.

Filmden örnekler  verelim: Madina ile evlenmesine kardeşi Zakir karşı çıktığında,annesinin geçmişte ona söylediklerini hatırlar. “İki çöp adam arasında fark yoktur.İyi ve kötü insanlar vardır.”

Aspergerli bireylerin işlem kabiliyetide yüksektir.Sıradan bir insanın çözemeyeceği soruların cevaplarını görebilirler.

Bir başka örnek: Sam ile katıldıkları kelime bulma oyununda,cevabı bir kaç saniye içinde verir.Çünkü üstün akıl yeteneği ile soruların cevapları adeta birer resim gibi kendini göstermiştir.

2011 Eylülünde yapılan saldırıların bir sonucu olarak İslama bakış özellikle ABD’de değişir.Irkçı saldırılar artar.Rizvan da Müslümandır ve Madina’da onun soyadını aldığından Müslüman sanılır.Bu durum  Mandira ‘nın işlerinin bozulmasına neden olur.

Sam okulda ırkçı bir saldırı sonucu öldürülür.Mandira  bu durumda Rizvan’ı suçlar.Rizvandan ayrıldığını ve onun gitmesini ister.Rizvan’ın ne zaman döneyim sorusu üzerine,Madina : “Amerikan Başkanı’na Müslümanlar terörist olmadığını söylediğinde geri dönebilirsin.” der.

Rizvan hastalığı dolayısıyla bunu ciddiye alır ve yolculuğuna başlar.Amerika Bileşik Devletleri  Başkanı ile buluşmadan geri dönmeyecektir ve ona diyecektir ki: “Sayın Başkan, benim adım Khan ve ben bir terörist değilim.”

 

Filmin sonunda istediğini elde eder ve Amerikan Başkanıyla kameralar ve topluluk önünde konuşmayı başarır.

Asperger Sendromlu bireyler kendilerine söyleneni ciddiye alırlar.Daha önce mecazi cümleleri ve kelimeleri anlamadıkları söylemiştik.Bu arada dikkatimi çeken bir nokta da fiziksel engeli olmamasına rağmen,ellerini bükmesidir.

Asperger Sendromu ile ilgili filmden hareketle,örnekler vererek,maddeler halinde bir özet çıkarmak istiyorum.

Bu sendromun görüldüğü bireyler;

  • Sosyal iletişimlerinde bozukluklar yaşarlar,
  • İnsanlarla göz teması kurmazlar,
  • Gürültüden nefret edrler, (Rizvanda bu durum açıkça görülmektedir)
  • Fiziksel teması sevmezler,
  • Duygularını saklamazlaraa,
  • Konudan konuya hemen atlayabilirler, (Rizvan,Mandira sarı rengi sevmedğini söyleyip,oradan evlenme teklif eder caddede geçen tramvayı görünce hemen onu anlatmaya başlar ve söylediklerini üst üste tekrarlar.)
  • Bazı hareketleri tekar tekrar yapar ya da söylerler, (örneğin Rizvan bir kelimeyi birden çok defa arka arkaya söylemektedir.)
  • Tikleri vardır, (Rizvan’ın saşçlarına dokunması gibi.Vedikkat edilirse bunu özellikle bir konuyu düşündüğü zaman yapmaktadır.)
  • Kelimeleri gerçek anlamları ile yorumlarlar.Mecazi kullanımdan anlamazlar.
  • Hafızaları çok güçlüdür.

 

Filmde Asperger Sendromlu bir bireyin iyiye ,doğruya,yardımlaşmaya olan katkısını; kötüye,yalana,ırkçılığa  karşı oluşunu anlatır.Rizvan için temelde var olan şey “iyi insan ve kötü insan “kavramlarıdır.

Yanıtla:

Please enter your comment!
Lütfen adınızı yazınız