Fotoğraf

Soldan Sağa: Orhan Veli, Şinasi Baray, Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday.