Halil İnalcık | Türkçemiz Üzerine

0
28
“Türkçemiz, özellikle yazı dili, Tanzimattan beri kültür değişimlerine eşit olarak sık sık değişmiştir. Son yirmi otuz yıl içinde, öz Türkçe kelimelerin Osmanlıca yerine geniş ölçüde kullanılması sonucu olarak, bundan otuz kırk sene önce yazılmış araştırmaları okyup, anlamak yeni kuşaklar için adeta imkansız bir hal almıştır. Soruna bir çıkış yolu bulmak için, kaynakların sadeleştirme yolu ile yayınlnması geniş ölçüde uygulanmaktadır.
Sadeleştirilmiş metinler ciddi tarih araştırmaları için kullanılamaz.Araştırmacaların özgün kaynakların dilini öğrenmesi kaçınılmazdır.
İ.H. Uzunçarşılı, M.F. Köprülü ve Ö.L. Barkan’ın araştırmaları artık yeni nesil tarafından anlaşılamaz bir hale gelmiştir. Dilimiz, son zamanlarda, özellikle aydınlar tarafından Batı dillerinden alınan kelime ve terimlerin istilası sonucu olarak yeni bir değişim yolundadır. Yazı dilinde bu köklü değişimler, özellikle bilim alanında kopukluğa neden olmaktadır. Dil kargaşası bilim hayatımızda ciddi bir sorun olarak dile gelmektedir. Biz, kitabımızda bu gerçeği göz önünde tutarak, biraz yadırganmakla beraber, halkın kullanageldiği günlük Türkçe’yi yeğledik. Böylece yerleşmiş terimler dışında, bazılarının yadırgayacağı bir üslup sayesinde kitabımızın gelecek kuşaklar tarafından okunmasını ümit etmekteyiz. “
Halil İnalcık | Ankara, Kasım, 2013
(Önsöz-Devlet-i Aliyye 2.Cilt)

Yorum Bırak (Leave a reply)

Lütfen yorumunuzu bırakın! (Please enter your comment! )
Lütfen adınızı buraya girin (Please enter your name here)