serdar kaya

Kalıt Paylaşımı | Behzat Ay

   Yirmi yaşlarında Karadeniz kıyıcığında bir köyün beş sınıflı tek derslikli okulunda başıma öğretmenlik yapmaktaydım. Evli değildim. Gecelerimi gaz lambasının ışığında kitaplar okuyarak, pilli radyomu dinleyerek ve ikinci gün vereceğim derslerin hazırlığını yaparak geçiriyordum....
serdarkaya

Sümüklü Böcek | Tahsin Yücel

     Sümüklü böcek hepimiz gibi bir böcekti. Ahım şahım bir böcek değildi öyle, dışarıdan bakanlar için hiçbir çekiciliği yoktu, yakışıklı bir böcek olduğu söylenemezdi. Ama pek çirkin de sayılmazdı, ufak tefek, kara kuru...
serdar kaya

Bir Misafirliğe | M. Cevdet Anday

  Bir misafirliğe gitsem Bana temiz bir yatak yapsalar Her şeyi, adımı bile unutup Uyusam ...       Bir Misafirliğe- Melih Cevdet Anday
serdar kaya

Deniz Feneri | Mustafa Necati Sepetçioğlu

     Fenerin ışığı bir an kadının yüzünde durup geçti. Bu bir an içinde erkek, kadının saklamayı başaramadığı yüzünde, iyice derinleşmiş birkaç çizginin, yılları top top ve acımasız bir hoyratlıkla bir araya getirdiğini, o bir...
serdar kaya

Şehzade Selim’in Yeniçerilere Yaptığı Konuşma

  Yavuz minnet altında tahta geçecek adam değildi. Yeniçerilerin İstanbul'da Yenibahçe Çayırı'nda kurdukları bir şehir içi ordugâhta muhteşem bir otağa indirilmiş olan sert asker şehzade, Yeniçeri Ocağı'nın söz sahibi ağalarıyla kurulan bir divanda fütursuz konuştu: "Biz...
serdar kaya

Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı- Osmanlı Devleti’nde Beyler

"Orhan'la beraber teessüs eden Osmanlı Hanedanı içinde devlet reisinin intihabı İkinci Murad'ın hükümdarlığına kadar nüfuzlu şahsiyetlerle beğlerin ellerinde idi; bunun haricinde hiçbir ailenin o makamı elde etmesine müsaade olunmamıştı. Birinci Murad, beğlerin karariyle babasının...
serdar kaya

Ölmüş Bir Arkadaştan Mektup | Melih Cevdet Anday

  Eskisi gibi yaşıyorum, Gezerek, düşünerek. Yalnız biletsiz biniyorum vapura, trene, Pazarlıksız alış-veriş ediyorum. Geceleri evimdeyim, rahatım yerinde. (Bir de sıkılınca pencereyi açabilsem) Ah... başımı kaşımak, çiçek koparmak, El sıkmak istiyorum arada bir.   Melih Cevdet Anday - Ölmüş Arkadaştan Mektup
serdar kaya

Sunullah Arısoy | Yasak Acı (Şiir)

  Korkulardan öte yaşamaktı güzel olan,                            Güzel olan, dolgun başaklardaki sarışın sevinçti ! Gür ırmaklar gibi çağlayıp duran, O sınırsız düşler ülkesine demir attıran, Bizim arınmış...
Yaşar Nabi Nayır

Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) ile Mülâkat – Yaşar Nabi | Röportaj

       Yaşar Nabi: Son romanınız Yaban, bugün bütün dikkatimizi üzerinde teksif ettiğimiz Türk köylüsünden bahsettiği için büyük bir âlâka uyandırdı. Eseriniz birçok kimseler tarafından ayrı ayrı tarzlarda tefsi edildi. Kısmen yazıyla ve daha...
serdar kaya

Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı

            Ben arşivleri görüp beni alâkadar eden vesikaları henüz incelemeden ve yine bu devlete ait yazma ve basma yüzlerce gerek perakende ve gerek toplu olarak yazılan kanun ve kanunnamelerini tetkik...