Halil İnalcık | Baba İshak- Vefâiyye Tarikatı ve Şeyh Ede-Bali

“Türkmen boylarının Anadolu’ya yoğun göçü, 1230 tarihinde Moğolların Azerbaycan’da geniş otlaklara gelip almalarıyla başlar. Meraga, Arran ve Mugan ovalarındaki Türkmenler zengin güzel otlakları boşaltmak zorunda kalmışlardır. Türkmenlerin Anadolu’da eskiden beri yoğun olarak yerleştikleri bölgeler, Sivas-Amasya-Bozok bölgesi ile Toros dağ silsilesi ve Bizans topraklarına komşu Batı-Anadolu dağlık bölgeleridir. Bu Türkmenler, ağır vergiler koyan merkezî bürokratik idareye her zaman karşı idiler. Türkmenlerin Selçuklu idaresine karşı büyük ayaklanması, Vefâiyye tarikatından Türkmen şeyhi Baba İlyas ve onun aksiyon adamı Baba İshak idaresinde 1240’taki ayaklanmadır. Üç yıl sonra Baycu Anadolu’yu istilâ edecektir. Bu korkunç Türkmen ayaklanması Anadolu tarihine yön veren büyük olaylardan biridir. 

Vefâiyye tarikatından tarikatından Baba İlyas’ın soyundan gelen Âşık Paşa, Muhlis Paşa ve onların halifeleri Babaîler , uclara yani batı sınır bölgelerine göçerek özellikle Osmanlı uc bölgesinde  toplum ve kültür hayatında  kesin bir rol oynayacaklardır. Bunlardan biri Vefâiyye-Babaî şeyhi Ede-Bali, eski Osmanlı rivayetlerinde Osman Gazi’nin yakın mürşîdi olarak Osmanlı hânedânın kuruluşunda önemli rol oynamıl görünmektedir.”

 

Halil İnalcık- Devlet-i ‘Aliyye- Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-I
(Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları- Cilt 1- S. 4-5)

Önceki İçerikViktor E. Frankl | İnsanın Anlam Arayışı #1
Sonraki İçerikBisikletle İşe Gidenler #1

Yanıtla:

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen adınızı yazınız