J.Von Hammer | Trabzon’un Fethi Sonrası Hükümdar Ailesinin Durumu

 

” İmparator, bir gemiye binerek İstanbul’a gitti.Trabzon da Gelibolu sancak beyinin komutası altında yeniçeri ve azaplar tarafından işgal olundu.

Amasya Beyi Hızır Bey de Trabzon yöresini elde etti.Trabzon İmparatoru kızını Padişahla evlendirmek istemişse de o da Demetriyus gibi buna kavuşamamıştır. David’ in sekiz oğlundan en küçüğü Edirne ‘de Müslüman olmuştur. Talihin bir oyunu olarak Bizans İmparatorluğu’nun son iki prensi Demetriyus Paleolog ve David Komnen Edirne sarayında Padişah’ınayağı toprağına yüz sürerken birbiri il karşılaşmışlardır. Komnen David, Siroz’da yaşatılmıştır.

Demetriyus, imparatorluk hayallerini unutmak için rahiplik kisvesine bürünmüştür.Komnen’e gelince, Uzaun Hasan’ın karası bulunan yeğeninin kendisine yolladığı bir mektup dolayısıyla üzerinde şüpheleri toplamış ve bu yüzden Komnenler Edirne’de zincire vurulmuşlardır. Sonunda da bu eski hükümdar ailesinin üyeleri yok edilmişlerdir. Sadece az önce de belirtildiği gibi, David’in sekizinci oğlu İslam’ı kabul ettiği için hayatını korumuştur. Prenses Anna, harem-i sultaniye girebilmiş; fakat Hıristiyan kalmıştır. Haremde halayık gibi bir müddet kaldıktan sonra İslam dinine girerek Evrenos zadelerden birinin eşi olmuştur. David’in sarayındaki başlıca subaylarla hükümet memeurlarının oğlulları da yeniçeriliğe yahut saray hademeliğine alındılar. Böylece İstanbul fethinden beri ” Hakanü’l berreyn ve’l bahreyn ” (kara ve denizlerin hakanı) ünvanı kazanmış Sultan İkinci Mehmed‘in idaresi altına Trabzon Rum İmparatorluğu da girmiştir. ”

 

J.Von Hammer-Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

(İlgi Kültür Sanat Yayınları-Cilt 1-Sy.296)

 

Önceki İçerikYücel Özkaya | Esnaf Topluluğu-II (Esnaf Grupları)
Sonraki İçerikJ.Von Hammer | Selanik’in Alınışı

Yanıtla:

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen adınızı yazınız