Mimar Sinan’ın Yazdığı Şiir

 

      Yavuz Sultan Selim’in tahta çıktığı bir acemi oğlanı olarak devşirilmiş bir delikanlı tanıyoruz. Sinan bin Abdülmennan. Bu delikanlı yaşı ellisini aştıktan sonra asker ocağından ayrılacak ve Osmanlı İmparatorluğu’nun devlet başmimarı olacaktır. İstanbul şehri, geniş imparatorluğu yapı şaheserleriyle tezyin eden Koca Mimar Sinan Ağa.

Olup yeniçeri çektim cefayı
Piyade eyledim nice gazayı

 

Yolumla, sanatımla, hizmetimle
Dahi akran içinde gayretimle

 

Duruştum ta ki, tıfliyet çağından
Yetiştim Hacı Bektaş Ocağı’ndan

 

Rodos ile Belgrad’a azimet
İdüp geldik yine sağ u selamet

 

Yolumla eylediler altı sekban
Sefer kıldı Mohaç’a şah-ı devran

 

Gelüp oldum yayabaşı nice dem
Verildi zemberekçibaşılık hem

 

Yine şah eyledi azm-i Alaman
Gözüne düşmanın teng oldu meydan

 

Gelip Bağdat’a ettik sonra azmi
Kızılbaş ile ettik nice rezmi

 

Seferden geldi çün şah ile âyan
Yolumla hasekilik oldu ihsan

 

Dahi Korfu’yla Polya azmin ettik
Gelüp andan Karaboğdan’a gittik

 

İdüp hizmet seferde ve hazerde
Rikâbında bulundum nice yerde

 

Eskiden kuluyuz yeniçeriyiz
Yanar oda girer semenderiyiz

 

Murat idindim ta ki olam mimar
Kemaliyle koyam âlemde asar

 

Dir idim ki, müyesser eyleye Hak
Bana bir âli beytullah yapmak…

 

 

Reşad Ekrem Koçu – Yeniçeriler

(Doğan Kitap Yayınları)

Önceki İçerikReşad Ekrem Koçu | Yeniçerilere Verilen Cezalar
Sonraki İçerikOrd. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Yanıtla:

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen adınızı yazınız