APA 6 ile APA 7 Arasındaki Farklar

Amerikan Psikoloji Derneği (APA), 2009’da yayınlanan ve 6.sürüm olarak adlandırılan kılavuzun 7.sürümünü 2019 yılında yayınladı ve beraberinde pek çok yeni güncellemeyi de getirdi. APA 7. sürüm kılavuzu, daha kapsamlı talimatlar hazırlayarak bu değişiklikleri ayrıntılarıyla ortaya koymaktadır. 

APA7. Sürüm ile Gelen Değişiklikler

Akademik yazımda APA, MLA, Chicago/Turabian ve IEEE gibi pek çok akademik atıf sistemi bulunmaktadır. APA formatı, başta sosyal bilimler olmak üzere pek çok alanda kullanılan en yaygın formatlardan birisidir. Bu makalede 2019’da yayınlanan ve APA 6.sürümü güncelleyen APA 7. sürümü hakkında genel bir rehber bulacaksınız.

APA stili, Amerikan Psikoloji Derneği (American Psychological Associatin-APA-) tarafından resmi stil olarak benimsenmiş ve ağırlıklı olarak psikoloji, eğitim ve sosyal bilimlerde kullanılmakta olan bir kaynak atama biçimidir. APA stili, ilk kez Psychological Bullettin’de yayınlanan ve temel yönergeleri çerçeveleyen 1929 tarihli bir makalede ortaya çıktı. Bu yönergeler sonunda APA Publication Manual adıyla genişletilip düzenli aralıklarla güncellenmeye başlandı. En son sürümü olan APA 7 Ekim 2019’da yayınlanmıştır.

APA 7 Formatı Yazım Kuralları

Amerikan Psikoloji Derneği (APA), 2009’da yayınlanan ve 6. sürüm olarak adlandırılan kılavuz, 7.sürüm ile beraberinde güncellemeler getirmiştir.

 • Metin içi kaynak alıntıları kısaltılmıştır.
 • Basılı bir kitaptan alıntı yaptığınızda yayıncının yerleşim yeri bilgisine referans listesinde artık yer verilmeyecektir.
 • Yirmi veya daha fazla yazara sahip olan eserlerin kaynakçada listelenmesi kuralında güncelleme yapıldı.
 • DOI’lerin biçimlendirilmesiyle ilgili değişikliğe gidildi.
 • URL’lerle ilgili “Erişim sağlandı” ifadesiyle ilgili güncelleme yapılmıştır.
 • Daha kapsayıcı, cinsiyet ayrımsız ve önyargısız bir dil kullanılması yaklaşımı benimsendi.
 • Tablo ve şekil formatlarında güncelleme yapıldı.
1. APA 7’de Metin İçi Kaynak Gösterme Yöntemi Basitleştirilmiştir

2019 yılı itibariyle APA 7.  sürümü yayınladı ve ikiden fazla yazarlı eserlerin atıf kurallarını değiştirdiğini duyurdu. Bu tarih itibariyle APA, 2009’da yayınlanmış olan 6. Baskısında yer alan bu kuralı da güncelledi. APA 6. sürümünde yer alan ve oldukça karmaşık olan metin içi kaynak gösterme yöntemi, APA 7. sürüm ile birlikte güncellenmiş ve oldukça basitleştirilmiştir.

Yeni sürüme göre üç veya daha fazla yazarlı eserler için metin içi kaynak gösterme artık ilk alıntıdan itibaren kısaltılarak yapılmalıdır. Yeni baskıya göre yalnızca ilk yazarın adı ve devamında ‘‘ve diğerleri’’ ifadesinin kısaltması olan ‘‘vd.’’ eklenmelidir.

APA 6 ve APA 7 Arasındaki Farklar
2. APA 7’de Yayıncı Kuruluşun Bulunduğu Yerleşim Yeri Bilgisi Artık Yer Almayacaktır

Bilindiği gibi APA 6. sürümü, basılı bir kitaptan alıntı yapılması durumunda yayıncının bulunduğu şehir bilgisi gibi yerleşim yeri bilgisinin de eklemesini zorunlu tutmaktaydı. ABD merkezli yayıncılar için şehir bilgisinin yanı sıra eyalet bilgisinin de eklenmesi gerekiyorken diğer yerlerdeki yayıncılar için şehir ve ülke bilgileri de dahil edilmelidir.

Ancak, APA’nın 7. sürümü bu konuda güncelleme yapmış ve APA 6. sürüm tarafından benimsenen yaklaşımı terk etmiştir.  APA 7’de yalnızca yayıncının adının yazılması yeterli olup ayrıca şehir, eyalet ya da ülke gibi yerleşim yeri bilgisinin eklenmesine ihtiyaç duyulmamaktadır.

APA 6 ve APA 7 Arasındaki Farklar
3. Referans Listesinde 20 Yazara Kadarki Çalışmalar ile 21 ve Daha Fazla Yazara Sahip Çalışmaların Listelenmesinde Değişiklik Yapıldı

APA’nın 7. sürümü, 20 yazara kadarki çalışmalarda tüm yazarların listelenmesini zorunlu tutmaktadır. Ancak 21 veya daha fazla yazar için ilk 19 yazarın adı ve ardından son yazarın listelenmesini yeterli görmektedir. Bilindiği gibi bu düzenleme, APA 6’da farklı bir şekilde yapılmıştı. APA 6. sürüme göre, 2 ile 7 arasında yazara sahip olan çalışmaların tüm yazarlarının listelenmesi gerekirken, 8 ve daha fazla yazara sahip çalışmalar için ise ilk 6 yazarın ve son yazarın adı eklenmek suretiyle listelenmesi gerekmekteydi.

Parantez içi kaynak gösterme: (Wiskunde vd., 2020)

Metin içi kaynak gösterme: Wiskunde vd. (2020)

APA 6 ve APA 7 Arasındaki Farklar
4. DOI’ler, URL’lerle Aynı Şekilde Biçimlendirilmekte ve “DOI:” Etiketinin Artık Eklenmesine Gerek Duyulmamaktadır

Çoğu makale ve kitap kendilerine özel olarak atanmış bir Dijital Nesne Tanımlayıcısı’na (DOI) sahip bulunmaktadır. Bu özel etiket sabittir ve zamanla değişmemektedir. Böylece okuyucuların herhangi bir kaynağa ulaşmasını daha kolaylaştırmaktadır.

• APA 7. sürüme göre, DOI’ler artık tıpkı URL’ler gibi biçimlendirilecektir.

• “DOI:” etiketinin APA stilinde kullanılmasına artık gerek bulunmamaktadır.

APA 6 ve APA 7 Arasındaki Farklar
5. URL Atıflarında “Erişim adresi (Retrieved from)” İfadesi Eklenmeyecektir
 • APA 7. ile, erişim tarihi gerekmedikçe, URL’lerin önünde artık “Erişim tarihi” ifadesine gerek duyulmamaktadır.
 • Bu tip atıflarda yazar adıyla aynı olmadığı müddetçe web sitesi adı da dahil edilir
 • Web sayfası başlıkları italik olarak listelenir.
  APA 6 ve APA 7
  APA 6 ve APA 7 Arasındaki Farklar

   

  6. E-Kitaplardan Alıntı Yapma

  • APA 7. sürümü ile, akademik veri tabanlarındaki e-kitaplar basılı kitaplarla aynı formatta listelenmektedir.
  • E-kitaplar için veritabanı bilgilerine artık gerek duyulmamaktadır.
  • Elektronik format ya da cihaz tipinin belirtilmesine gerek yoktur.
  • Referans listesine yayıncı bilgisi dahil edilmiştir.
  • Eğer varsa, DOI veya veritabanı olmayan URL bilgisi dahil edilmelidir. DOI bilgisi, APA’nın yeni 7. sürüm kurallarına göre biçimlendirilmelidir.
  APA 6 ve APA 7 Arasındaki Farklar
  7. Daha Kapsayıcı, Önyargısız ve Cinsiyet Ayrımcı Olmayan Bir Dil Tercih Kullanımı

  APA 7 ile birlikte daha kapsayıcı ve daha önyargısız bir dil kullanımının benimsenmesinin üzerinde durulmaya başlanmıştır. APA’nın 7. sürümü, yazarların cinsiyet, yaş, engellilik, ırksal ve etnik kimlik ve cinsel yönelim gibi konulardaki önyargıyı azaltmasına ve ayrıca uygun özgüllük düzeyinde bireyleri tanımlamaya ve etiketlere duyarlı olunmasını sağlamak için yazarların daha tarafsız bir dil kullanması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle özellikle İngilizce metinlerde he/she ve his/her yerine they/their gibi daha nötr zamirlerin kullanılması tavsiye edilmektedir.

  APA 6 ve APA 7 Arasındaki Farklar
  8. APA Doküman Formatı
  • APA stilinde bilimsel bir eser yazılırken genellikle Times New Roman’ın 12 punto kullanımı tavsiye edilse de APA 7. sürüm Calibri 11, Arial 11, Lucida Sans Unicode 10, ve Georgia 11 gibi font seçeneklerinin de kullanılabileceğini ifade etmektedir.
  • Ancak, bu öneri üzerinde çalıştığınız makale ya da akademik eserin amacı açısından mantıklı değilse, belgeniz için en doğru yaklaşımı tespit etmek için yayınlamayı planladığınız dergi ya da kurumun bu konudaki özel kılavuzlarına bakmanızda fayda var.
  • Bunların yanı sıra sayfa başlığı, metin başlığı, özet, anahtar sözcükler, başlıklar ve alt başlıklar gibi hususlar için gereken diğer gereksinimleri de kontrol etmenizde fayda var.
  • Yeni APA sürümü ile birlikte öğrenci ödevlerinden sayfa başlıkları (running head) çıkarılmıştır.

   

APA 6 ve APA 7 Arasındaki Farklar

Metin başlıkları ve alt başlıkları: Aşağıdaki tablo, APA formatına uygun olarak başlıkların ne şekilde biçimlendirileceğini göstermektedir (Kaynak: APA Publication Manual).

APA 6 ve APA 7 Arasındaki Farklar

Kaynak: Best Edit Proof

Önceki İçerikYılın İlk Karı Yağdı | Ahmet Erhan
Sonraki İçerikWD_Black P10 Game Drive Xbox İnceleme

1 Yorum

Yanıtla:

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen adınızı yazınız