Halil İnalcık | Bizans Devleti İlk Savaş: Bapheus (Koyunhisar) Savaşı (1302)

 

” Osman’ın bir hânedân kurucusu durumuna gelmesi, 1302’de bir Bizans ordusuna karşı zaferi ile ilgilidir. Bilecik–Yenişehir bölgesinin fethinden (1299) sonra Osman Gazî, Bithynia’da Bizans’a ait iki merkezi, İznik ve Bursa’yı almak için harekete geçmiştir. İznik üzerine yürümeden önce gerisini koruma altına almak için Bursa ovası tarafında Marmaracık ve Koyunhisar’ı itaat altına alır ve 1302’de Avdan dağlarını Kızılhisar vadisinden geçip İznik ovasına iner ve şehri kuşatır…

Bir imparatorluk ordusuna karşı kazanılan bu zafer, Osman’ı bölgede karizmatik bir bey durumuna getirmiştir. Çağdaş kaynak Pachymeres onun bu zaferle şöhretinin Paflagonya (Kastamonu) bölgesine kadar yayıldığını ve gazîlerin onun bayrağı altına koşuştuklarını kaydeder. 15. yüzyıl sonlarında tarihçi Neşrî, onun beyliğini ve bağımsızlığını haklı olarak bu tarihe kor. Bapheus (Koyunhisar) savaşı Osman’a bir hânedân kurucusu karizmasını kazandırmış, kendisinden sonra oğlu Orhan itirazsız beylik tahtına geçmiştir. Biz 27 Temmuz 1302 tarihini Osmanlı hânedânının, dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin kesin kuruluş tarihi olarak kabul edebiliriz.

 

 

Halil İnalcık- Devlet-i ‘Aliyye- Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-I
(Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları- Cilt 1- Sy.16-17)
Önceki İçerikHalil İnalcık | Gaza ve Osman Gazi’nin Ortaya Çıkışı
Sonraki İçerikYücel Özkaya | Osmalı’da Evler

Yanıtla:

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen adınızı yazınız