Ana Sayfa J. Von Hammer Osmanlı İmparatorluğu Tarihi-1.Cilt

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi-1.Cilt

Sitemde paylaştığım yazıların tamamı kendi okuduğum kitaplardan alıntılardır.

J. Von Hammer | Sultan Selim’in Kazasker Cafer Çelebi’yi İdam Ettirmesi

  Yavuz Sultan Selim İstanbul'a gelir gelmez daha önceleri isyan eden yeniçerilerinin cezalandırması ile meşgul oldu. Yeniçeriler bu türlü işlerin sorumluluğunu başkalarına yüklemeyi fırsat bildiklerinden şefleri İskender Paşa'yı, Sekbanbaşı Balyemez Osman'ı ve Kazasker Cafer Çelebi'yi öne...

J.Von Hammer | Sultan Selim’in Vezir-Azam Yunus Paşa’yı İdamı

  1517 Eylül'ünün ilk günlerinde, Yavuz Sultan Selim Suriye'ye dönme teşebbüslerine başladı. Katiye çölünü geçtikten sonra Yavuz Sultan Selim, yanında giden Vezir-i Azam Yunus Paşa'ya dönerek: " İşte Mısır arkamızda kaldı, yarın Gazze'de bulunacağız." dedi. Yunus...

J.Von Hammer | Sultan Selim’in Şah İsmail’e Mektubu

  "Ben ki, Osmanlıların hükümdarı, gazilerin başı, kahramanların efendisi, iman düşmanlarını yıkan, kibirli ve zalim kralların önünde baş eğdiği Sultan Mehmed oğlu Bayezid oğlu, muzaffer Sultan Selim Han'ım. Sen İran ordularının başbuğu, şöhretli Emir İsmail'sin. Sana...

J.Von Hammer | Sultan Selim’e Vezir Olmak (Vezir-i Azam Piri Paşa)

  Yavuz zamanında Osmanlılar arasında dillerde dolaşan "Sultan Selim'e vezir olasın" temennisinin meydana çıkışını da anlatır.Der ki : Bu söz vezirlerin hemen daima bir ay görevde kaldıktan snra azledilerek cellada teslim edilmiş olmalarından ileri gelir. Bunun...

J.Von Hammer | Şah İsmail’in Sultan Selim’in Mektuplarına Cevabı

  Osmanlı ordusu Çemen yakınlarında çadırlarını kurduktan sonra bir İran elçisi gelip Yavuz'un üç mektubunun cevabını getirdi. Ayrıca bir de afyon dolu bir altın kutu teslim etti. Böylece bu rakip hükümdarlar, birçok Asya hükümdarlarında örnekleri...

J.Von Hammer | II.Bayezid’in Özellikleri ve Ölümü

  " Aradan 20 gün kadar bir zaman geçmişti *.  Bayezid kendisinden yüz çevrildiğini görüyordu. Bunun üzerine geri kalan günlerini tamamlamak üzere doğum yeri olan Dimetoka'ya gitmek üzere oğlundan müsaade istedi. Yaşlı Padişah bu izni alınca...

J.Von Hammer | Büyük Deprem

  " İstanbul'da 14 Eylül 1509 tarihinde, Osmanlı tarihinin kaydettiği en büyük deprem oldu. Bu depreme "kıyamet-i suğra" (küçük kıyamet) denildi. Depremde yüz dokuz cami, bin yetmiş ev, kara tarafındaki bütün surlar, deniz tarafındakilerin de...

J.Von Hammer | Şehzade Korkut ve Şehzade Cem Benzerliği

  "Şehzade Korkut*  ile Cem Sultan'ın** alın yazısı birbirine hayli benzer. İkisi de kültürlü insanlardı. İkisi de şairdiler. İkisi de şairler ve bilginlerle çevrili bir çevrede yaşıyorlardı. İkisi de trajik bir ölümle hayatlarını sona erdirmişlerdir....

J.Von Hammer | İnebahtı’nın Fethi

  " Sultan İkinci Beyazid, 1 Hziran 1499 tarihinde İstanbul'dan ayrılıp Edirne'ye yöneldi. Rumeli Beyler beyi Mustafa Paşa' yı kara ordusu ile İnabahtı'ya gönderdi. Kaptan-ı Deya Davud Paşa komutasındaki donanma da o tarafa hareket etti.Bu...

J.Von Hammer | II.Bayezid’in Karakteri

  "Bayezid, tahta çıktığı zaman otuz beş yaşında idi. Ömrünü, o vakte kadar, silahtan çok mütalaa ile geçirmişti. Amasya valiliğinde sükunet içinde yaşamıştı. Karakter bakımından yumuşak idi. Şiirden hoşlanır, dünya olaylarını, hayret aynasından temaşayı severdi....