J.Von Hammer | Uzun Hasan’ın Tarihçesi

 

” XIV.yüzyıl sonlarında Cengiz sülalesinden Moğol İmparatoru Arfun’un hükümet çağında; Akkoyunlu ve Karakoyunlu adlı iki Türkmen aşireti bulundukları yerleri bırakıp, doğudan batıya doğru göç etmişlerdi. Bunlardan birincisi Kapadokya, ikincisi Mezopotamya bölgelerine gleip yerleşmişlerdir. Biri güneyde, Diyarbakır‘da, öteki kuzeyde, Sivas‘da kendilerine iskan yerleri bulmuşlardı. Yerleşmelerinden bir asır sonra, Moğolların yıkılışı üzerine bu iki aşiret ilk defa hükümdar hanedanları niteliğini kazanıverdiler.

Karakoyunlu hanedanından doksanyedi yıllık bir zaman içinde ancak dört , Akkaoyunlulaardan ise doksan dokuz yıllık zaman içinde dokuz hükümdar gelmiştir. Karakoyunluların hükümetini Türkmen Kara Yusuf kurmuştur.

Akkoyunlu hanedanının başkanlığında Kara Yuluk bulunmuştur. Bu adam, kendisine yenilen ve esir olan üç hükümdarın üçünü de öldürmüştür. Bunlar; Tokat ve Sivas hükümdarı Kadı Burhanettin, Halep ve Şam hükümdarı Melik Adil ve Mardin hükümdarı Melik Zahir İsa idi. Sonunda Kara Yuluk, Kara Yusuf’un oğlu ;skender mağdur olmuş ve bir hendekte ölmüştür. Uzun Hasan, Kar Yuluk’un torunudur. Kabiliyetli ve liyakatli bir hükümdar sayılmıştır.

Uzun Hasan’ı Horasan’dan Karaman’ a kadar uzanan çok geniş topraklarda nüfuz sahibi de olduğu anlaşılmaktadır.

Uzun Hasan, Padişah’a * bir zafername yazarak , biri Cihanşah’ın danışmanının olmak üzere üç de baş göndermiştir.

Ayrıca bu kendini beğenmiş adam, bir başka mektubunda Fatih’e “Sultan” ünvanını dahi çok görerek sadece “Mehmed Bey” demek küstahlığından da çekinmemişti.

Fatih’in cevabı Uzun Hasan’ın mektubundan daha az tahkir edici değildir. Fatih, onu bayağı bir Acem hanı gibi tutarak, hitap ediyordu. Mektup aşağı yukaru şu mealde idi:

Ben, Sultan Beyazid oğlu, Mehmet oğlu Murad oğlu Sultan Mehmed’im.Sen, Acem ülkesinin başbuğu büyük han, Hasan Han’sın….”

 

*Yazar’ın Padişah olarak kastettiği Fatih Sultan Mehmed’dir.

 

J.Von Hammer-Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

(İlgi Kültür Sanat Yayınları-Cilt 1-Sy.321,322 ve 324)

 

Önceki İçerikHalil İnalcık | Ahi Evren (Evran)
Sonraki İçerikJ.Von Hammer | Vezir-i Azamlara Ait On İmtiyaz

Yanıtla:

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen adınızı yazınız