Halil İnalcık | Anadolu’ya Oğuz/Türkmen Göçleri-II

 

” Türkmen boylarının Anadolu’ya yoğun göçü, 1230 tarihinde Mogolların Azerbaycan’da geniş otlakları gelip almalarıyla başlar. Meraga, Arran ve Mugan ovalarındaki Türkmenlerzengin güzel otlakları boşaltmak zorunda kalmışlardır.

Türkmenlerin Anadolu’da eskiden beri yoğun olarak yerleştikleri bölgeler, Sivas–Amasya–Bozok bölgesi ile Toros dağ silsilesi ve Bizans topraklarına komşu Batı-Anadolu dağlık bölgeleridir. Bu Türkmenler, ağır vergilerkoyan merkezî bürokratik idareye her zaman karşı idiler.

Türkmenlerin Selçuklu idaresinekarşı büyük ayaklanması, Vefâiyye tarikatından Türkmen şeyhi Baba İlyas ve onun aksiyonadamı Baba İshak idaresinde 1240’taki ayaklanmadır. Üç yıl sonra Mogol kumandanı BaycuAnadolu’yu istilâ edecektir. Bu korkunç Türkmen ayaklanması Anadolu tarihine yön veren
büyük olaylardan biridir.

Vefâiyye tarikatından Baba İlyas’ın soyundan gelen Âşık Paşa, Muhlis Paşa ve onların halifeleri Babaîler, uclara, yani batı sınır bölgelerine göçerek özellikle Osmanlı uc bölgesinde toplum ve kültür hayatında kesin bir rol oynayacaklardır.Bunlardan biri, Vefâiyye–Babaî şeyhi Ede-Bali, eski Osmanlı rivâyetlerinde Osman Gazî’ninyakın mürşîdi olarak Osmanlı hânedânının kuruluşunda önemli rol oynamış görünmektedir. ”

 

Halil İnalcık- Devlet-i ‘Aliyye- Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-I
(Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları- Cilt 1- Sy.5)
Önceki İçerikHalil İnalcık | Anadolu’ya Oğuz/Türkmen Göçleri-I
Sonraki İçerikHalil İnalcık | Anadolu’ya Oğuz/Türkmen Göçleri-III

Yanıtla:

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen adınızı yazınız