Halil İnalcık | Anadolu’ya Oğuz/Türkmen Göçleri-I

 

“Oğuzların Türkmenlerin batıya büyük göçleri başlıca iki aşamada olmuştur; birincisi, Türkmenlerin Selçuklular önderliğinde 1020’lerden başlayarak Azerbaycan’ı istila etmeleri ve Anadolu’ya akınları ve nihayet Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ ın 1071’de Malazgirt zaferiyle Bizans Anadolu’sunu istilaya açmasıdır.

Bizans direnci yıkıldıktan birkaç yıl sonra Türkmenler Ege Denizi’ne kadar tüm Anadolu’yu istila ettiler.Rum ahali Anadoluya kaçıyor veya şehirlerde yeni gelenlerle uzlaşma içinde yaşamlarını sürdürüyorlardı.

Bu istila Anadolu tarihinde kesin dönüm noktalarından biridir.İran’da Büyük Selçuklu Devleti’nin çöküşü ve Harzemşahlar’ın yükselişi döneminde 12.yüzyılın ikinci yarısında Anadolu’ya yeni bir Türkmen göçü kaydedilmiştir.

Asıl ikinci büyük göç, 1220’lerden sonra doğudan gelen yıkıcı,acımasız Moğol istilası sonucu, Türkmenlerin Orta- Asya’dan ve yoğun yerleşme merkezi olan Azerbaycan’dan Anadolu’ya göçleridir.

1279’da Doğu-Anadolu’dan geçen Marco Polo,Anadolu’yu Turkmenia diye anar.

Eskişehir Moğol valisi,Caca oğlu Nurettin Bey’in 1272 tarihli vakfiyesindeki köy adları,dah bu tarihten önce, Osmanlıların bu ilk yerleşme bölgesinde birçok Türkmen boyunun köyler kurduğunu göstermektedir. Bölgede Çepni, Bayat, Eymir, Avdan, Kayı/Oğuz/Türkmen boy adlarını taşıyan köyler buluyoruz.”

 

 

Halil İnalcık- Devlet-i ‘Aliyye- Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-I

(Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları- Cilt 1- Sy.4)

Önceki İçerikÜmit Yaşar Oğuzcan | Sahibini Arayan Mektuplar (7.Mektup)
Sonraki İçerikHalil İnalcık | Anadolu’ya Oğuz/Türkmen Göçleri-II

Yanıtla:

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen adınızı yazınız