Şehzade Selim’in Yeniçerilere Yaptığı Konuşma

 

 

Yavuz minnet altında tahta geçecek adam değildi. Yeniçerilerin İstanbul’da Yenibahçe Çayırı’nda kurdukları bir şehir içi ordugâhta muhteşem bir otağa indirilmiş olan sert asker şehzade, Yeniçeri Ocağı’nın söz sahibi ağalarıyla kurulan bir divanda fütursuz konuştu:

“Biz büyük davaların tahakkukunu özleriz, beni padişahlığa isterseniz, iyi düşününüz, ben padişah olursam sizlere rahat yüzü yoktur. Aylarca belki yıllarca sürecek uzun seferlerin cefaları, mihnetler,, türlü türlü meşakkatleri sizin içindir! ” dedi.

Çelik çember gibi gayetle sert asker disiplini altında yetişmiş ve o disiplin altında yaşamakta olan yeniçeriler,

“Ya biz seni padişahlığa niçin seçtik! dediler.

24 Nisan 1512 Cumartesi günü Sultan II. Bayezid, padişahlıktan çekildi ve Yavuz Sultan Selim, Osmanlı tahtına oturdu.

 

Reşad Ekrem Koçu – Yeniçeriler

(Doğan Kitap Yayınları)

Önceki İçerikOrd. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı- Osmanlı Devleti’nde Beyler
Sonraki İçerikDeniz Feneri | Mustafa Necati Sepetçioğlu

Yanıtla:

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen adınızı yazınız